Elke dag werken we bij Polpo hard om héél polderend Nederland te voorzien van geautomatiseerde politieke monitoring en analyse. We zijn er van overtuigd dat vrijwel elke organisatie er bij gebaat is om een goed beeld te hebben van het complexe politieke landschap waar het deel van uitmaakt. Onze slimme monitor slaat goed aan bij een diverse en groeiende selectie klanten, en met deze blogserie willen we door middel van interviews met gebruikers laten zien hoe dat er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Ditmaal gaan we in gesprek met Wim Bot, beleidsadviseur en lobbyist bij de Fietsersbond.

Al ruim een decennium zet Wim zich in om de belangen te behartigen van de niet geringe groep van Nederlandse fietsers. Voor die tijd was hij zelf actief in de politiek, waar hij vijftien jaar actief was als gemeenteraadslid in Delft. Sinds enkele maanden heeft hij Polpo als nieuwste aanwinst in zijn arsenaal aan lobby-instrumenten. Desmin Dekker was op de koffie in het Fietsersbond-kantoor in Utrecht hadden wij hadden met Wim een leuk vraaggesprek.

Wim, waarom doet de Fietsersbond aan politieke monitoring?

“Wij zijn een typische belangenbehartigingsclub, en beleidsbeïnvloeding is daarom een van onze hoofdactiviteiten. We hebben zo’n 34.000 leden, en we vinden dat we hun belangen op alle bestuurlijke niveaus moeten waarborgen. We zijn daarom heel actief op lokaal niveau, met meer dan 150 afdelingen die elk in een eigen gemeente actief zijn. Maar daar bovenop moeten we ook altijd weten wat er landelijk speelt.

Wat zijn thema’s waar de Fietsersbond zich landelijk in interesseert?

“In de nationale lobby hebben we een paar hoofdonderwerpen: fietsenstallingen bij treinstations, die worden door het Rijk gefinancierd en we lobbyen veel om daar voldoende middelen voor vrij te krijgen. Daarnaast ervaren onze afdelingen veel overlast van snorfietsen op fietspaden, dus dat agenderen we ook landelijk. Verder maken we ons erg druk om snelfietsroutes, waarvoor we co-financiering hebben weten te agenderen. Overkoepelende thema’s zijn daarnaast verkeersveiligheid en het verminderen van fietsendiefstal.”

Het gebouw van de Fietsersbond in Utrecht met strak blauwe lucht!

Waarom hebben jullie voor Polpo te kozen om jullie te helpen bij dit proces?

“Omdat het mij een handige tool leek. Het is een heel goede manier om op de hoogte te blijven van álle documenten die er verschijnen. Normaal gesproken is dat best een lastige en tijdrovende aangelegenheid. De website van de Tweede Kamer is niet heel goed, je zoekt soms echt naar een naald in een hooiberg. Ik haalde daarom veel informatie van Twitter, van ministeries of van mensen uit mijn Twitternetwerk. Daar haalde ik veel uit, maar het kostte ook veel tijd en door de grilligheid van sociale media was er altijd kans dat je documenten miste.”

Kunt u een voorbeeld geven van een dossier waarbij Polpo van pas is gekomen?

Vrij recentelijk was er een discussie over een mogelijke landelijke helmplicht voor snorscooters, waar wij voorstander van zijn. Zo’n onderwerp wordt dan in een algemeen overleg aangekondigd, waarna er moties en stemmingen volgen. In dat hele proces is het fijn om precies te weten wat er gebeurt.”

… zodat u precies weet op welk moment u inspraak kunt leveren?

“Juist niet, haha! Een deel van gedegen lobbyen is ook weten wanneer je een pas op de plaats maakt. Er is lobby op dit onderwerp gevoerd door mensen die ik heel goed ken, maar ik heb besloten onszelf op de achtergrond te houden. Ik weet namelijk dat als wij als Fietsersbond hierover beginnen, anderen dan direct over een helmplicht voor fietsers beginnen. Daar zijn we dan net weer geen voorstander van. Dankzij Polpo weet ik dus ook alles over onderwerpen waar ik me niet mee ga bemoeien.”

Wat vindt u van de gebruiksvriendelijkheid van de Polpo-tool?

“Ik vind het heel fijn dat ik met Polpo in één klik alle relevante informatie bij elkaar heb en dat ik er zeker van ben dat ik niets mis. Toen jullie langskwamen voor de onboarding hebben jullie het een en ander ingesteld, en daar heb ik niets meer aan veranderd. Het werkt echt heel goed. Ik werk met een relatief kleine set aan specifieke zoekgebieden en ik krijg geen irrelevante informatie gepresenteerd. De manier waarop het allemaal is ingesteld heb ik bovendien als zeer prettig ervaren. Je wordt echt ontzorgd.”

Dan tenslotte de hamvraag: zou u Polpo aanraden aan andere public affairs professional?

“Zeker! Ik doe wel aan lobbyen, maar het is niet zo dat ik de hele dag op het Binnenhof rondloop. Juist als je een wat minder frequente gast bent, biedt een tool als die van jullie uitkomst.”

Caspar Pille hielp de Fietsersbond bij hun onboarding, zodat ze daarna geen wijziging meer hebben hoeven maken in het systeem. Zo gemakkelijk is Polpo! Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Neem contact op met Caspar via cpille@polpo.nl of 06 41 57 19 21

 

Wij zijn trots op onze klant de Fietsersbond!