1. Waarom doet Leger des Heils aan politieke monitoring?

Het Leger des Heils gelooft in een samenleving waarbinnen iedereen mee kan doen. De laatste cijfers van het CBS geven aan dat er nog steeds 32.000 dakloze mensen zijn in Nederland, wat ons betreft zijn dat er 32.000 te veel. Het ultieme doel is om onszelf overbodig te maken. We willen samen met de overheid en partners dakloosheid oplossen. Daarbij willen de focus verleggen van bestrijden van dakloosheid naar het voorkomen van dakloosheid; hoe kunnen we voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen, hun huis kwijtraken en mensen überhaupt in een daklozenopvang terecht komen. We geloven niet in het opvangen van mensen maar in het huisvesten van mensen.

Met zoveel onderwerpen zit je gelijk op heel veel beleidsthema’s zoals huisvesting, zorg, justitie, armoede, schulden, participatie, etc. Daarnaast heeft Leger des Heils ook een jeugdbeschermingstak. Binnen de jeugdbescherming willen we naar stelsel toe wat weer dienend is voor kinderen en gezinnen. Het leger des Heils staat midden in de samenleving en dus ook midden in het politiek bestuurlijke krachtenveld. Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat er speelt in zowel de samenleving als in de politiek.

Door politieke monitoring, in het specifiek met Polpo, zijn we direct up-to-date en dat heeft veel grote voordelen voor het werk wat we doen. Wij willen signalen vanuit onze organisatie en van mensen die veel problemen tegelijkertijd hebben en waarvoor oplossingen ontbreken, bij de overheid neerleggen. Ook is het belangrijk om de politieke agenda in de gaten houden om te weten wat er speelt. We zijn als Leger des Heils erg afhankelijk van de monitoring van alle politieke ontwikkelingen omdat we moeten weten wat wanneer er iets op de politieke agenda staat en wanneer we “aan” moeten staan om met stakeholders in gesprek te gaan.

  1. Met wie spreekt het Leger des Heils?

Een brede groep aan betrokkenen. Wij spreken veel verschillende stakeholders binnen de politiek en daarbuiten, bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Volkshuisvesting maar ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast spreken we veel met Kamerleden, die net als wij, een samenleving willen waarin iedereen mee kan doen. Gelukkig zijn dat in Nederland steeds meer partijen.

Het Leger des Heils spreekt met allerlei betrokken politici, ambtenaren en stakeholders. Die zijn allemaal welkom, het is iets wat we uiteindelijk met elkaar moeten oplossen want dit kunnen wij niet alleen. Daarom proberen we dus ook om de samenleving bij onze missie te betrekken.

  1. Wat is al een heel mooi succes geweest van LDH? En op welke onderwerpen zijn jullie actief waarin mooie stappen in zijn gemaakt?

In 2019 was het aantal dakloze mensen in tien jaar tijd verdubbeld en dat heeft tot veel aandacht geleid bij de beleidsmakers. Wij wisten dat dit er al aan zat te komen omdat de signalen al lange tijd zichtbaar waren. We hebben dit actief op de agenda geprobeerd te krijgen en uiteindelijk is er een programma geschreven en zijn er middelen beschikbaar gemaakt voor het terugdringen van dakloosheid en het huisvesten van daklozen mensen. Daarin hebben we actief aan meegedacht en geschreven. De huidige coalitie heeft structurele gelden beschikbaar gesteld voor de aanpak dakloosheid, dat is iets waar we als Leger des Heils blij om zijn omdat het ontzettend hard nodig is. Samen met gemeenten, corporaties en Rijksoverheid worden plannen geschreven om dakloosheid terug te dringen

  1. Wat zijn onderwerpen die jullie nu volgen?

Rondom jeugd zijn we nu erg actief met de jeugdbescherming, dat is een onderwerp waar het veel over gaat in Den Haag. Wat ook een belangrijk onderwerp voor ons is, is het nieuwe beleid over werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek. Degene die bij Leger des Heils komen aankloppen zijn mensen met schulden en allerlei problemen tegelijkertijd. Voor ons is het belangrijk dat mensen uiteindelijk weer een baan hebben en hun schulden kunnen afbetalen, een overheid die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

We hebben ook actief gemonitord op de coronapandemie en de maatregelen. De oproep voor iedereen in Nederland om thuis te blijven was niet mogelijk voor dakloze mensen. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we iedereen hebben kunnen opvangen met voldoende beschermingsmaterialen. In die tijd hebben we ook nauw opgetrokken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ben ik ook wel blij hoe die samenwerking is verlopen. Met zo’n grote pandemie die op ons afkwam hebben we enorm veel mensen extra kunnen opvangen en is het aantal besmettingen beperkt gebleven.

  1. Hoe zet je Polpo in? En hoe helpt Polpo je hierbij?

Polpo is onze primaire bron van informatie. We monitoren heel veel thema’s en het lukt niet om zelf alles te monitoren en de Kameragenda door te nemen. De brede monitoringsfunctie is wat het meest helpt.

De agendafunctie is een uitkomst, zo krijg ik direct alle vergaderingen in mijn agenda en het is een enorm efficiënte manier om ook aan agenda management te doen. Ik merk dat het tijdswinst oplevert en dat ik alles krijg wat relevant is. Als je op de hoogte moet zijn van de debatten van vier á vijf ministeries is dat echt een uitkomst.

Bij het Leger des Heils gebruiken meerdere mensen Polpo. Het is heel belangrijk om Polpo breed te kunnen inzetten bij Leger des Heils en niet alleen bij de public affairs afdeling. Voor ons is het namelijk heel belangrijk om de vertaalslag te kunnen maken van wat er in politiek Den Haag gebeurt en hoe we morgen ons werk gaan inrichten. Bij Leger des Heils wordt public affairs door iedereen gedaan omdat we allemaal vanuit dezelfde missie werken.