Polpo ging in gesprek met Public Affairs adviseur Tessa Maas van de Unie van Waterschappen. Als Polpo vinden we het heel leuk om de ervaringen van de gebruikers te delen. Tessa vertelt over de Unie van Waterschappen, de onderwerpen die ze volgt en hoe Polpo haar helpt om politieke informatie te volgen.

Wat doet de Unie van Waterschappen precies en waarom is het voor jullie belangrijk om de politiek te monitoren?

Het werk van de waterschappen is heel breed. Ik dacht altijd dat het ging over water zuiveren en de dijken, ‘that’s it’, maar ik zit hier nu een tijdje en het is zóveel meer.

Neem bijvoorbeeld grondstoffenbeleid. De waterschappen halen grondstoffen uit het afvalwater, bijvoorbeeld cellulose, dus daar hebben we met grondstoffenbeleid te maken. Maar ook dingen zoals aquathermie, waar energie uit warm of koud water gehaald wordt. We krijgen ook steeds meer te maken met de cyberveiligheid van alle dijken en gemalen. Vroeger zat daar een dijkwachter, maar dat is tegenwoordig allemaal geautomatiseerd, dus het is heel belangrijk dat de cyberveiligheid goed zit. Kortom, heel breed.

De waterschappen willen van al deze onderwerpen weten wat er in de politiek speelt. Waarom? Zo weten we wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn waar wij misschien iets mee moeten doen. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels en moeten wij daar iets van vinden?

Welke onderwerpen zijn momenteel belangrijk voor jullie om te volgen?

Dat is eigenlijk heel simpel. Waterkwaliteit. Je hoeft niet eens te weten wat de waterschappen doen om te weten dat dit een belangrijk onderwerp is. Iedereen heeft het daarover. Er kwam recent een rapport van de Raad voor de Leefomgeving uit waaruit blijkt dat we de Europese normen voor waterkwaliteit, schoon water, gewoon niet gaan halen.

Het tweede is droogte, of met een chique woord: water beschikbaarheid. In het westen van het land denken we altijd: “het regent zo hard! waarom hebben we daar last van? Hoezo droogte?” Maar als je kijkt naar de Achterhoek, daar is de droogte van vorige jaren nooit opgelost. De afgelopen drie zomers waren kurkdroog en dat gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer gebeuren. Daar moet je als waterschap wat mee.

Wat moeten de waterschappen daar mee?

We willen wat te zeggen hebben als nieuwe regels de waterschappen treffen. Neem als voorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die systeemverantwoordelijke, dus eigenlijk de baas is over alles dat met water te maken heeft. Het ministerie bedenkt allerlei dingen om met een situatie als droogte om te gaan. Die zeggen bijvoorbeeld: “er moeten nieuwe waterbergingen komen en landbouwers moeten water beter vasthouden.”

Vroeger was alles gericht op het afvoeren van water. Alle slootjes in Nederland liepen recht, zodat al het water zo snel mogelijk naar de rivieren kon. Het klinkt misschien raar, maar nu moeten alle sloten meanderen, omdat we nu juist water willen vasthouden. Eigenlijk moet je de hele inrichting van Nederland daarvoor aanpakken. Dit gaat natuurlijk allemaal over de waterschappen en daar willen wij natuurlijk wat over te zeggen hebben. Als de minister bijvoorbeeld zegt: vanaf volgend jaar moeten alle waterschappen, alle natuurorganisaties én alle boeren een waterberging hebben. Dan denken wij: ho, ho, dat gaat niet, want daar is geen ruimte voor.

Volgen jullie de wet- en regelgeving om deze vervolgens zelf te implementeren of doen jullie ook aan beleidsbeïnvloeding?

Onze beleidsbeïnvloeding kijkt dan ook vooral naar de nieuwe regels op de verschillende onderwerpen. Zijn er dingen die relevant zijn voor waterschappen en wat vinden wij daarvan? Het is ook erg belangrijk om te zien welke politieke thema’s er spelen. Wij kunnen wel bezig zijn met het zuiveren van water en de dijken, maar als er in politiek Den Haag gesproken wordt over ‘huiseigenaren die problemen hebben met hun fundering en verzakkende huizen door het waterpeil’, dan raakt dat ons ook. Dan denk ik: “Daar moeten wij ons nu op focussen!” En dan is het heel handig dat je in Polpo even kunt aanzetten, zoeken op ‘Fundering’, en dan krijg je daar gelijk alle informatie over.

Hoe deden jullie voorheen aan monitoring, voordat jullie Polpo gebruikten?

Nou ja, eerst kreeg ik de Tweede Kamer attenderingen. Als je met pensioen bent en je hebt niks te doen hebt moet je die vooral aanzetten, want je kan daar de hele dag naar kijken. De attenderingen zijn ook eigenlijk een hele grofmazige zeef. En als je dat vergelijkt met Polpo dan is die zeef veel fijner. Ik wil altijd meteen weten wat er speelt en met Polpo kan je de e-mailupdates in real-time instellen. Als er in Den Haag, op het Binnenhof, wordt besproken om een bepaald onderwerp te agenderen, dus ergens een vergadering voor uit te schrijven, dan heb ik ook meteen alle stukken die daarbij zitten.

Voorheen volgde ik alles handmatig. Moet je voorstellen dat ik elke donderdagmiddag handmatig door de informatie van de relevante commissies ging. Dat zijn voor ons vijf commissies, en dat is al heel veel. Ik ging al die agenda’s af op de website van de Tweede Kamer om te kijken of daar dingen in stonden. Dan maakte ik eerst handmatig een lijst en ging ik dat allemaal in mijn agenda zetten. Vervolgens moest ik dat allemaal nog naar mijn collega’s mailen. Dat kost zóveel tijd.

Hoe helpt Polpo hiermee?

Tegenwoordig kijk ik voor die commissies gewoon in Polpo en kan ik meteen de agenda inzien. Dat is veel overzichtelijker. Ik kan daar op een agenda item klikken en gelijk zien: dit is voor ons van belang. Vanuit het platform kan ik het direct in mijn agenda zetten en vóóral in die van mijn collega’s. Dat is dan meteen een signaalfunctie naar die collega van: joehoe, dit wordt relevant, hier moet je dus mee aan de bak. Dat kan, de Kamer kennende, nog allemaal wisselen, maar ik weet in ieder geval een beetje hoe de planning er uitziet.

Door Polpo hoef je niet meer te zoeken naar informatie. Je krijgt het meteen heel toegespitst in je mailbox en dat scheelt gewoon onwijs veel tijd. De berichten van organisaties waar wij mee samenwerken zijn voor ons ook heel belangrijk, bijvoorbeeld landbouworganisaties of natuurorganisaties. We zien op het platform de berichten waar we van zeggen: ‘oké, die heeft een persbericht uitgebracht over iets waar wij ook mee bezig zijn. Dat is handig. Nu weten wij meteen hoe zij daar in staan’.

Meer weten over het Polpo platform? Plan gerust een demo!