Wat doet de NBA precies en waarom is het voor jullie belangrijk om politieke ontwikkelingen te monitoren?
In de huidige complexe en dynamische wereld is het essentieel voor beroepsorganisaties om op de hoogte te blijven van politieke ontwikkelingen. De NBA gebruikt politieke monitoring als middel om in te spelen op politieke ontwikkelingen. Zo voldoen we aan de wettelijke plicht om op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van accountants. “Misschien wel leuk om te weten, waarom wij dus de politieke monitoring hebben; in de wet op het accountants beroep staat in, artikel 3, dat wij aan belangenbehartiging moeten doen. Wij hebben dus als NBA een wettelijke taak om belangenbehartiging te doen voor de gemeenschappelijke belangen van accountants.” Door politieke onderwerpen en ontwikkelingen op de voet te volgen, zorgt de NBA ervoor dat de stem van het accountantsberoep wordt gehoord en draagt zij actief bij aan het vormgeven van beleid dat haar leden raakt. “We willen graag dicht op de politiek en bestuur zitten en we denken dat Polpo ons daar heel erg goed bij kan helpen.”

Hoe helpt de politieke monitoring in het belangenbehartiging proces?
“Het is belangrijk dat we in staat zijn om onze stem te laten horen.” De belangenbehartiging van de beroepsgroep is niet alleen gericht op het vergroten van de kansen op werk voor accountants, maar wordt gedreven door het overkoepelende doel om het publiek belang te dienen en de integriteit van het accountantsberoep te handhaven. “Een accountant werkt in het publieke belang, daar leggen ze ook een eed voor af. Zo vraagt bijvoorbeeld de overheid om accountantsverklaring die bedrijven moeten aanleveren om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen. We zien dat hier soms veel te veel zekerheid gevraagd wordt. Dat betekent dat een accountant heel veel werkzaamheden moet verrichten, die niet in verhouding staan tot de hoogte van een subsidie. Dan zeggen wij; kijk nou even wat echt nodig is? Is er zoveel zekerheid nodig? De NBA is er voor het beroep en handelt in het publiek belang, niet om meer werk te krijgen voor accountants.”

Hoe ziet de rol van de NBA eruit?
De rol van de NBA als beroepsorganisatie is vastgelegd in de Nederlandse wet. Het accountantsberoep is een beschermd beroep, vergelijkbaar met notarissen en advocaten. De NBA is verantwoordelijk voor het bijhouden van het officiële accountantsregister, het reguleren van het lidmaatschap en het handhaven van professionele standaarden. Daarnaast kijken wij naar de verplichte permanente educatie; de nascholingsactiviteiten die accountants moeten doen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten. Ook schrijven wij regelgeving voor aan onze ruim 22000 leden. “Daarnaast heb je natuurlijk wat voor heel veel ondernemingen nu belangrijk is, de CSRD; de wetgeving die uit Europa komt over duurzaamheidsverslaggeving en verantwoording. Hierbij gaan grote ondernemingen meer informatie delen over de onderwerpen Milieu, Maatschappij en Governance. De maatschappij vraagt hierom en zij wil weten of de uitspraken die bedrijven doen ook kloppen. De accountant zal in het publiek belang deze informatie controleren. Duurzaamheid vinden wij als NBA ontzettend belangrijk en daar hebben accountants ook een rol.”

Hoe helpt Polpo bij het volgen van politieke thema’s?
De NBA houdt zich in haar politieke monitoring bezig met een breed scala aan accountancy gerelateerde onderwerpen. Hieronder vallen lopende ontwikkelingen in de accountancysector, wetsvoorstellen die van invloed zijn op bedrijven, eisen voor financiële verslaglegging, duurzaamheidsverslaglegging en verantwoording. “We hebben zo veel onderwerpen die we, zonder Polpo, zelf zouden moeten volgen op allerlei kanalen zoals de website van de Tweede Kamer, allerlei ministeries of consultaties. Dat zou niet te doen zijn. Dat is meer dan een dagtaak. Wij hebben met behulp van jullie een hele goede selectie kunnen maken op bepaalde thema’s en ook nog gespecificeerd op kanalen zodat we echt getrechterd en duidelijk de informatie ontvangen. Polpo maakt het werk een stuk efficiënter.”

De samenwerking tussen de NBA en Polpo is een voortdurende dialoog, waardoor de tool kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van de organisatie. “Jullie zitten nooit stil, jullie kijken altijd naar nieuwe opties en nieuwe mogelijkheden die er zijn. Luisteren continu naar de behoefte van jullie klanten en daarnaast kijken jullie volgens mij ook heel goed zelf naar wat er nog meer mogelijk is en als laatste vind ik het altijd heel fijn dat jullie bereikbaar zijn voor afstemming of vragen. Die combinatie vind ik goud waard!”

Als laatste vraag heb je ook specifieke functies waarvan je zegt dit gebruik ik zelf veel, of zo gebruik ik het?
Polpo biedt verschillende functionaliteiten waarmee we als NBA onze politieke monitoring kunnen verbeteren. Met de kalenderfunctie kunnen we aankomende evenementen bekijken, zoals sessies in de Tweede Kamer, waardoor proactieve betrokkenheid bij beleidsmakers wordt gegarandeerd. De monitor stelt gebruikers in staat om voorkeuren voor het aanleveren van informatie aan te passen, zodat belangrijke updates onmiddellijk worden ontvangen en tegelijkertijd een beheersbare stroom van minder tijdgevoelige informatie mogelijk is. “Het werk van public affairs kent vaak pieken en daarnaast pak ik soms ook woordvoering op binnen mijn werkzaamheden. Al met al kan dat hectisch zijn en dan geeft deze tool je weer wat rust in je dagelijkse agenda.”