Cognitieve zoekmethoden kunnen voor iedereen die is geïnteresseerd in de realiteit van politiek Den Haag van doorslaggevende rol zijn. Door middel van zoekopdrachten die verder gaan dan simpele trefwoorden kunnen politieke beraadslagingen op een slimme manier worden gevolgd. Veranderingen in volume kunnen hierbij op een systematische manier worden geduid. Dit is iets waar we bij Polpo dagelijks de vruchten van plukken. Op deze blog delen we graag enkele van onze bevindingen.

Voor een public affairs professional zal het geen verrassing zijn dat media en de Haagse politiek een sterke wederzijdse invloed op elkaar hebben. Rumoer in de media vergroot de urgentie van een bepaalde politieke kwestie, waarvan de reactie vanuit de politiek weer breed wordt uitgemeten in diezelfde media. De slimme politieke monitor van Polpo kan helpen deze wisselwerking inzichtelijk te maken. In de monitor is bijvoorbeeld goed te zien dat de ophef van begin september rondom de mogelijke uitzetting van de Armeense tieners Lili en Howick, ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt bleef:

 


*in de zoekbalk van Polpo zijn Lili en Howick als zoektermen ingevuld in de context Justitie & Veiligheid

 

De piek die we zien is in week 36, en komt direct overeen met de week waarin de media veel aandacht aan de tieners besteedden. In de monitor kunnen we zie dat dit in Den Haag leidde tot diverse kamervragen, en tot voer voor discussie tijdens Tweede Kamerdebatten. Dat dit de urgentie van beleidkwesties rondom asielzoekers, kinderen in het specifiek, vergrootte is ook duidelijk zichtbaar. Gelijktijdig met de parlementaire aandacht voor Lili en Howick, zien we een sterke hausse in de politieke aandacht voor het vraagstuk ‘kinderpardon:’

 


*In de zoekbalk is nu het thema kinderpardon ingevuld in dezelfde context.
 

Hier valt goed te zien dat het onderwerp kinderpardon niet uit de lucht is komen vallen, en dat er ook eerder in 2018 een kleinere piek was in het berichtvolume (in week 26). Ook zien we dat er in week 36 een plotse en veel intensere toename was in het politieke berichtvolume, als gevolg van de aandacht voor Lili en Howick. Met de Polpo-monitor kunnen we op beide pieken inzoomen. Dit is interessant, onder andere omdat we daardoor kunnen zien dat er tussen week 26 en week 36 andere kamerleden zich op het onderwerp ‘Kinderpardon’ zijn gaan profileren. Zie in de onderstaande screenshots een vergelijking tussen de parlementaire stakeholders van beide pieken. Links de voornaamste kamerleden uit week 26, en rechts die van week 36 toen Lili en Howick in het nieuws waren:

 *In de linker kolom ziet u de stakeholders van week 26 en in de rechter de stakeholders van week 36.

De politieke monitor van Polpo staat gebruikers dus toe om in real time te kunnen zien welke impact media-aandacht voor hun onderwerp heeft op de gebeurtenissen van politiek Den Haag. Ook geeft het duidelijkheid over welke stakeholders zich op een bepaald beleidspunt profileren, en of daar over de tijd variaties in hebben plaatsgevonden.

Zowel de overlap als de variatie in de stakeholders, alsmede de mate waarin ze zich manifesteren, kan tot nuttige inzichten leiden. Het kan een professional inzicht bieden in wie zich op welk onwerp profileert, en het geeft informatie over de de manier waarop ze dat doen. Zoekopdrachten in de monitor kunnen bovendien nog verder worden verrijkt met aanvullende filters op bijvoorbeeld stakeholders uit andere sectoren (denk aan belangenorganisaties, bedrijven, internationale belanghebbenden), het type beleidsdocument en de exacte datum van publicatie. Al deze zoekopdrachten vinden bovendien plaats op een manier die gevoelig is voor context en die in staat is om taalkundige nuances te herkennen. Zo zijn gebruikers ervan verzekerd dat ze met Polpo nog beter in staat zullen zijn om relevante materie tot in detail, vrij van alle ruis, systematisch te kunnen volgen.

Voor meer inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen met Johan van Zaanen via polpo@you-get.com, of telefonisch via 06 18 85 44 17.