Bij Polpo krijgen wij vaak de vraag of het mogelijk is om via ons platform naast parlementaire en overheidsbronnen ook relevante politieke stakeholders te volgen. Het agenderen van politieke standpunten vindt immers niet uitsluitend in de traditionele politieke arena plaats. Veel organisaties communiceren actief via hun eigen digitale informatiekanalen in de hoop daarmee “de politiek” en het krachtenveld daaromheen te bereiken.

Wie goed op de hoogte wil zijn moet eigenlijk continu volgen wat anderen op zijn thema’s aan het doen zijn. Niet alleen om mede- en tegenstanders te identificeren, maar vooral ook om nooit iets relevants te missen. Het volgen van alle mogelijk relevante stakeholders is echter een enorme klus, zowel door de grote verscheidenheid aan bronnen als de vrijwel 24/7 doorgaande stroom aan informatie.


Berichten uit de stakeholdermodule verschijnen visueel herkenbaar op de Polpo tijdlijn en worden meegenomen in de mailupdates

Politieke stakeholders zijn vaak thematisch geclusterd. Specifieke groepen organisaties zoals, branche- en belangenorganisaties, koepelorganisaties, bonden, planbureaus, Ngo’s, adviesraden, toezichthouders, bedrijven, enzovoorts, bewegen zich om de voor hen relevante politieke dossiers heen. Daarmee heeft de belangenbehartiger dus zijn eigen relevante clusters die hij monitort en waarbinnen hij opereert.

Het geautomatiseerd kunnen monitoren van stakeholderinformatie vergt dus een oplossing op maat. Om aan deze vraag te kunnen voldoen heeft Polpo deze jaarwisseling de stakeholdermodule gelanceerd. Vasthoudend aan onze visie dat een politieke monitor geen ruis (irrelevante informatie) mag bevatten hebben wij een vernieuwende methode ontwikkeld waarbij gebruikers van onze applicatie enkel de voor hen relevante stakeholders volledig geautomatiseerd kunnen volgen. Daarnaast zorgt Polpo’s kunstmatige intelligentie ervoor dat de stakeholder-informatiestromen op context worden geanalyseerd zodat alleen relevante updates worden getoond.

Wij helpen alle type organisaties, van klein tot groot, hun politieke monitoring laagdrempelig en snel naar een hoger niveau te tillen. Interesse in een trial of meer informatie over onze stakeholdermodule? Neem dan contact op met Caspar via cpille@polpo.com of 06 41 57 19 21