Waarom doet PRISMA aan politieke monitoring?

“Prisma vertegenwoordigt 20 christelijke ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en benadrukt het belang van religie binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in politiek Den Haag. Wij doen aan politieke monitoring om goed op de hoogte te zijn van de onderwerpen die onze leden aangaan en waar wij op lobbyen. Zo kunnen we Kamerleden of ambtenaren voorzien van bruikbare input rondom de onderwerpen die voor ons van belang zijn.”

Welke onderwerpen waren de laatste tijd belangrijk om te volgen?

“Vanuit Prisma hebben we de ontwikkelingen met betrekking tot de rol van Nederland bij de wereldwijde aanpak van COVID-19 nauwgezet gevolgd. In dit kader hebben we gepleit voor het belang van internationale solidariteit. Denk hierbij aan het samenwerken met lokale maatschappelijke actoren zoals religieuze leiders en organisaties en het vrijmaken van extra middelen om de benodigde hulp te kunnen verlenen.”

“Daarnaast monitoren we voor Prismaleden ook meer specifiekere thema’s. Te denken valt aan wetgeving die mogelijk nadelige gevolgen heeft voor hulpverleners, maar ook een thema als klimaatverandering en de rol die religieuze actoren hierbinnen hebben.”

“Dat laatste thema is ook een van de focuspunten van het beleid van minister Kaag. Wat wij via een lid zien, is dat er veel kerkelijke- maar ook islamitische organisaties actief zijn om de klimaatverandering tegen te gaan in landen waar zij actief zijn. Tegelijkertijd zien we dat de overheid relatief weinig oog heeft voor religieuze organisaties. Daarom denken we dat daar echt nog een wereld te winnen valt. Zo proberen we de overheid met lokale organisaties in contact te brengen en hen samen te laten werken op het gebied van klimaatverandering. Klimaatverandering is namelijk in bepaalde landen lastig te begrijpen, mits je het in de religieuze taal van de mensen brengt.”

Hoe heeft Polpo hierbij kunnen helpen?

“Polpo helpt om alle informatie goed en snel toegankelijk te maken. Mijn ervaring met de Tweede Kamerwebsite is dat deze niet heel toegankelijk is. Je kan daar wel bepaalde onderwerpen zoeken, maar niet in een specifieke context. Voor ons gaat het met name om de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat Polpo voor ons extra interessant maakt, is dat wij 20 leden vertegenwoordigen met een grote verscheidenheid aan onderwerpen waar zij aan werken. Met de tool kunnen we de verschillende onderwerpen gemakkelijk volgen. Als er een relevant Kamerstuk verschijnt, krijgen wij daar direct melding van.”

“Daarnaast volgen en analyseren we onze nieuwe onderwerpen met Polpo, begin dit jaar heb ik Kamervragen opgesteld over de impact van ‘plastic afval’ op ontwikkelingslanden. Nu ben ik niet helemaal thuis in dit onderwerp, maar kon snel met Polpo opzoeken welke activiteit er al was geweest rondom dit onderwerp.”

Welk onderdeel van Polpo helpt jullie?

“Met Polpo kan je gemakkelijk naar de juiste informatie zoeken en deze vinden. Op deze wijze kunnen we gemakkelijk met leden in gesprek gaan en hen advies geven. Onderwerpen als mensenhandel, klimaatverandering en de impact hiervan op ontwikkelingslanden en kinderrechten zijn zo gemakkelijk op te zoeken. We zien snel via de tool of er belangrijke commissievergaderingen zijn geweest of belangrijke bijeenkomsten op de agenda staan.”

“De trendanalyse is ook een heel handig middel. Je kan namelijk zien of er aandacht in de Kamer is voor een bepaald onderwerp. Als iets al speelt, dan kan je daar sneller op aanhaken, terwijl als iets nog niet speelt, het moeilijker is om daar aandacht voor te vragen.”