Waarom doet de Gemeente Den Haag aan Public Affairs?

“Het belangrijkste is dat we de belangen voor Den Haag en dus de belangen voor de burgers en bedrijven goed voor het voetlicht weten te brengen. Het parlement van Nederland bepaalt natuurlijk de wet- en regelgeving, maar dat kan wel direct de burgers en bedrijven van Den Haag raken.”

“Wat we doen is kijken in hoeverre deze wet- en regelgeving past binnen onze plannen en verantwoordelijkheden. Als dat niet zo is proberen we met voorbeelden en argumenten de Kamer en bewindspersonen te overtuigen dat de voornemens niet passend zijn voor de stad Den Haag.”

“Hierbij proberen we de complexe problematiek en de opgaven waar wij als grote stad voor staan zo goed mogelijk te laten zien.”

Is Public Affairs een trend in gemeenteland?

“Ja, zeker. Ik loop nu ongeveer 12 jaar mee en ik zie dat zelfs de kleinere steden ook een Public Affairs afdeling hebben, en dat snap ik. Zo zijn er ook meerdere belangenorganisaties als de G40 en P10 die zich verenigen voor een gemeenschappelijke agenda.”

Welke onderwerpen zijn belangrijk voor de aankomende verkiezingen?

“Voor ons is het belangrijk dat we het demissionaire- maar ook het nieuwe kabinet kunnen overtuigen dat ze ons voldoende steunen voor de investeringen die we moeten doen. Zowel qua budget als in wet- en regelgeving.”

“Als we bijvoorbeeld woningen moeten bouwen, kunnen die alleen gebouwd worden als er ook een goede OV verbinding is. Infrastructuur is dus enorm belangrijk. Maar ook als we een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie, dan moet ook daar een infrastructuur voor komen om die transitie mogelijk te maken. Een ander voorbeeld is de Jeugdzorg. Als er een grote toename is van kinderen die in de Jeugdzorg belanden en de gemeenten kunnen dat niet allemaal betalen, dan doen we een beroep op het Rijk.”

“Dit zijn belangrijke onderwerpen voor het nieuwe kabinet. Het gaat er uiteindelijk om dat we de welvaart die we koesteren kunnen voortzetten. En dan niet welvaart in alleen materiele zin, maar ook zeker aandacht voor veiligheid en (geestelijke) zorg. Corona heeft dat ons nadrukkelijker doen beseffen.”

Hoe helpt Polpo jullie deze onderwerpen te monitoren?

“Polpo is belangrijk op twee manieren:

1. Het belangrijkste is dat Polpo ons faciliteert in de informatie. Lid A, Sub 1 van het handboek leert dat, wil je goede lobby voeren, betrouwbare informatie, op feiten gebaseerd, de eerste voorwaarde is. Polpo levert deze informatie volledig aan op basis van wat jouw voorkeuren zijn. Behalve tijdswinst is dit en grote waarde van Polpo. Je kunt heel gericht zoeken en volgen. Dit kan je dan weer gebruiken voor je handelen naar het kabinet of de Kamer. Als er bijvoorbeeld een motie is aangenomen dan is het van belang om te weten wat die motie inhoud. Deze informatie komt dan weer goed van pas in de argumentatie richting de Kamer. Polpo trechtert die informatie heel goed op maat.

Zo is Polpo dus een heel handig platform om alle informatie, nieuwsbrieven en websites te scannen.”

2. “Naast dat Polpo een heel handig platform is, is het ook heel fijn om anderen ermee te motiveren voor de lobby. Polpo kan anderen ook inzage geven wat die informatiestroom kan opleveren voor de lobby. We gebruiken Polpo dus ook als smeermiddel om onze beleidscollega’s en strategen mee te nemen in de lobby om zo de lobby gezamenlijk te voeren. Polpo helpt ons dus bij het faciliteren zodat we allemaal meteen over de juiste informatie beschikken.

Zo voel ik mij ook geruster dat anderen mij kunnen attenderen op wat nodig is voor de gemeente.”

[Nu we allemaal op afstand werken] Is de manier van public affairs uitoefenen in aanloop naar de verkiezingen anders dan voorgaande verkiezingen?

“Ja, zeker. Niet procedureel, dat blijft hetzelfde. Alleen wat verandert is dat je gemakkelijker en sneller met anderen overleg kan voeren en de juiste personen ‘aan tafel’ krijgt.

Zo komt een afspraak digitaal vele malen gemakkelijker tot stand dan een fysieke afspraak.

Toch blijft de fysieke afspraak belangrijk. Investeren in de relaties, het kop koffie drinken, is vaak net zo belangrijk als direct de inhoud. Het fysieke contact is een belangrijke bouwsteen voor een goede relatie met de volksvertegenwoordiging.”

Hoe helpt Polpo nu we meer op afstand werken en weinig tot geen fysieke gesprekken meer voeren?

“Ik denk niet zozeer anders, Polpo is namelijk een standaard. Polpo zorgt voor een informatiestroom. En dat blijft, of het nu digitaal of fysiek is. Als ik een fysieke afspraak heb en ik heb een informatiestroom die mij helpt in gesprek met een kamerlid, hetzij digitaal of fysiek, is dat van belang. Het is dus een bouwsteen. En die bouwsteen heb je hard nodig.

In het licht van de weinige tijd die je hebt, geeft Polpo ons die luxe en faciliteert ons. We leunen volledig op de techniek die ook betrouwbaar is en steeds datgene teruggeeft wat wij zoeken.”

Wat zou je als Gemeente Den Haag willen  bereiken in aanloop naar de verkiezingen en daarna?

“Het is nog een lange weg, maar dat we als gemeente en als Rijk niet elke keer tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Dat we de opgaven die we hebben als gezamenlijk beschouwen en niet als een ding van de gemeente. Dit is natuurlijk altijd een weerbarstige omgeving, maar in de afgelopen jaren was dat vrij lastig. Ik zou vanuit de belangenbehartiging vanuit Den Haag daar ook anderen van willen overtuigen dat we verder komen als we daarin samenwerken.

Natuurlijk is het soms lastig, maar het scheelt als we meer herkenning en erkenning krijgen voor een gezamenlijke opgave. Zo zijn er grote maatschappelijke opgaven waar we echt in moeten samenwerken.”

We zijn trots de Politieke Monitoring te leveren aan de Gemeente Den Haag! Benieuwd naar Polpo? Vraag een demo aan!