Waarom doet ONL voor Ondernemers aan Public affairs?

ONL voor Ondernemers (afgekort ONL) is een stichting die zich in politiek Den Haag inzet voor de stem van (kleinere) ondernemers. Deze ondernemers hadden jarenlang geen goede ingang in Den Haag. ONL is opgericht om hier verandering in te brengen. We doen dit door snel met ondernemers te schakelen en korte lijnen met hen te onderhouden. Daarbij is politieke monitoring cruciaal. Zo kunnen we ondernemers snel en zo goed als mogelijk informeren over de plannen die in Den Haag op tafel komen. Waar nodig stuurt ONL die plannen bij in het belang van de ondernemers. ONL heeft hierbij geen banden met politieke partijen of een commercieel oogmerk, we staan voor iedere partner open.

Met welke problemen liepen ondernemers (pre corona)?

Problemen die we zien zijn deels branche specifiek en deels overkoepelend. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat alle ondernemers ‘last’ hebben van regeldruk. Maar ook bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte of familiebedrijven die zorgen hebben rondom bedrijfsopvolging. Als ONL voor Ondernemers zijn we er voor iedereen.

Hoe helpt Polpo in het volgen van de onderwerpen die voor ondernemers belangrijk zijn?

Als beleidsmedewerker houd ik de politiek in de gaten. We zagen voor corona al een enorme meerwaarde in Polpo, maar die meerwaarde is alleen maar gegroeid. Elk wetsvoorstel doorloopt een vast aantal stappen in de Tweede Kamer. Je weet dan wanneer je inbreng moet leveren. Hier gaat vaak een wat langere tijd overheen. Door alle omstandigheden geldt dit proces minder. Er zijn veel maatregelen voor de steunpakketten in een stroomversnelling geraakt en daar heeft Polpo ons enorm bij geholpen. Zo zijn vergaderingen bijvoorbeeld vaak verplaatst waardoor het lastig was om alles in de Kamer te volgen. De snelheid waarop dit gebeurde konden we met de hand gewoonweg niet meer bijhouden. We zijn een klein team en zitten op alle steunmaatregelen, maar ook op alle ‘normale’ onderwerpen.

Daarnaast zijn we dagelijks bezig met het helpen van ondernemers. Aan zelf handmatig bijhouden van alles wat er in de Kamer gebeurt zoals Kamervragen, moties debatten, schriftelijke vragen en meer, kom je dan niet toe. Polpo heeft mij daarin echt een aantal keer gered. Zo kreeg ik op een vrijdagmiddag een notificatie van een schriftelijk overleg (over de TVL-regeling) dat plaats zou gaan vinden na het weekend. Door deze notificatie konden we goed en op tijd handelen en waren we niet te laat met inbreng leveren bij de diverse Kamerleden.

Het is een organisatiemeerwaarde als je direct op de hoogte bent van alle ontwikkelingen, ondernemers weten meteen of er extra coronasteun voor ze komt, of niet.  

Wat zou je als ONL willen bereiken na de verkiezingen?

In grote lijnen willen we politiek Den Haag laten zien dat het bedrijfsleven ontzettend belangrijk is. Ondernemers zijn namelijk de sleutel om uit deze crisis te komen en belangrijk voor veel maatschappelijke uitdagingen, denk aan de klimaattransitie, winkelgebieden die levend gehouden moeten worden en handelsstromen die weer op gang moeten komen.

Het is een clichébeeld dat het allemaal van de grote bedrijven afhangt. Wij willen het tegendeel bewijzen. 98% is MKB , waarvan veel familiebedrijf zijn, en juist die spelen straks een belangrijke rol in tal van maatschappelijke uitdagingen!

We zijn trots dat ONL voor Ondernemers Polpo gebruikt