Waarom doet Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan politieke monitoring?

“De Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) bestaat al langer, maar na onze fusie met het SBO Werkverband opereren we sinds 1 januari 2021 onder deze nieuwe naam. Gespecialiseerd onderwijs zien we als een meer passende term voor speciaal onderwijs.”

“Wij zijn er omdat wij vinden dat de zo’n 120.000 ‘speciale’ leerlingen in Nederland een eigen organisatie verdienen die hun belangen behartigt. Een eigen organisatie is in onze ogen belangrijk omdat gespecialiseerd onderwijs een niche is in het totale onderwijsveld. De meer algemene koepelorganisaties zullen deze niche lastiger kunnen vertegenwoordigen.

Daar vinden wij gespecialiseerd onderwijs net iets te belangrijk voor en zijn daarom opgericht.

Met name de laatste 2 a 3 jaar hebben we binnen de Ministeries en Raden het speciaal onderwijsveld verstevigd.”

Welke onderwerpen waren de laatste tijd belangrijk om te volgen?

“Ik kijk nadrukkelijk wat er in de Tweede Kamer gebeurt op het terrein van gespecialiseerd onderwijs. Dat terrein is erg breed. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe financieringssysteem voor het onderwijs. Je kunt nu volgen of het gespecialiseerd onderwijs daar voldoende in wordt meegenomen. Ook volgen we veranderingen in wetgeving en letten we op nieuwe terreinen waarbinnen dit soms plaatsvindt.”

“Zo kijken we naar de ontwikkelingen rondom specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld leerlingen die direct uitstromen naar arbeid; een van de onderwerpen dat de laatste twee jaar uitvoerig aan bod is geweest. Daarnaast willen we zien of de activiteiten die wij ontplooien op politiek en ministerieel vlak ook z’n uitwerkingen hebben gekregen binnen de politieke besluitvorming.”

Hoe helpt Polpo in het volgen van ontwikkelingen?

“Allereerst zijn we met Polpo aan de slag gegaan omdat we onze positie in het politieke speelveld, en met name in het deel onderwijs, willen verstevigen. De manier van contact vond ik vanaf het begin al prettig.”

“Om onze positie te verbeteren willen wij blijven volgen wat er rondom gespecialiseerd onderwijs gezegd wordt en hoe hierover wordt gesproken. Zo is het inzichtelijk hoe alle lijnen lopen.

We hebben wel contact met veel partijen en zitten ook aan een behoorlijk aantal tafels, maar om alles te volgen wat zich op diverse terreinen afspeelt, is Polpo erg handig. Zeker als het wat langer lopende trajecten zijn brengt Polpo het voor ons op een overzichtelijke wijze bij elkaar.

Zo loopt er bijvoorbeeld een traject rondom ernstig meervoudig beperkte kinderen en de financiering daarvan. Dit loopt al een tijdje, maar is klaarblijkelijk in een stroomversnelling gekomen. Met Polpo zijn we hier direct op geattendeerd.”

“Wat je dan ziet, al proberen we dat goed in de gaten te houden via onze eigen kanalen, is dat een onderwerp in één keer ‘oppopt’. Het wordt vervolgens ook in één keer behandeld en dan blijkt dat daar een besluit over genomen gaat worden waar wij op dat moment daar nog eigenlijk niets van wisten. We denken dat we de vinger flink aan de pols houden, maar je kan uiteindelijk gewoon niet zelf elke ontwikkeling bijhouden.”

“Met Polpo weten we in ieder geval meteen dat een bepaald onderwerp in een stadium is gekomen is.  Zo kunnen wij het ook op tijd met onze leden delen. Het zijn namelijk onderwerpen waar ook veel leden bij betrokken zijn.

Naast de algemenere thema’s helpt Polpo ons ook specifieke thema’s nauw te volgen. Dit kunnen we dan weer snel en gemakkelijk communiceren met onze leden.”

Welk onderdeel van Polpo helpt jullie?

“We kunnen helemaal zelf ons eigen profiel instellen waar onze specifieke belangstelling naar uitgaat. Primair alles rondom zaken van passend onderwijs, maar ook de onderwerpen die daar omheen en bij belangrijke partners spelen. Polpo helpt om mij deze informatie helemaal hapklaar aan te leveren.”

We zijn trots om Sectorraad GO te voorzien van relevante politieke ontwikkelingen!