Waarom doe je als Vereniging Hogescholen aan politieke monitoring?

“Voor ons is het heel belangrijk om de ontwikkelingen in politiek Den Haag nauwgezet te volgen. We behartigen de belangen van 36 publiek bekostigde hogescholen in Nederland. Hiervoor willen we weten wat de ontwikkelingen op de ministeries en in de Tweede Kamer zijn. We hebben hierbij twee doelen: we willen onze achterban infomeren over de Haagse agenda en tegelijkertijd hebben we ook een opdracht om het geluid van de hogescholen te vertalen naar de politiek.”

Welke onderwerpen waren de laatste tijd belangrijk om te volgen?

“Wij monitoren alles dat met hogescholen en hoger beroepsonderwijs te maken heeft, dus o.a. alles waarin wij worden genoemd. Daarnaast zijn er veel aanverwante thema’s die nauw verbinding hebben met onze strategische agenda. Denk hierbij aan praktijkgericht onderzoek, leven lang ontwikkelen, innovatiebeleid en de kennisecosystemen in krimpregio’s. Je kijkt dus naar het HBO als onderdeel van actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We volgen daarbij bijvoorbeeld ook de fondsen die worden opgesteld op het gebied van innovatie en onderzoek en monitoren de voortgang van voorstellen uit het regeerakkoord. Die kunnen heel relevant zijn voor hogescholen. Zo werken zij in de regio bijvoorbeeld nauw samen met het MKB op het gebied van praktijkgericht onderzoek en aan de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Dit is een zeer relevante ontwikkeling, zeker op het gebied van krimp en arbeidsmarkttekorten.”

Hoe helpt Polpo in het volgen van ontwikkelingen?

“Polpo stelt ons in staat om goed te volgen wat de belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen voor onze achterban zijn. Het is heel fijn dat je niet alleen één thema monitort, maar dat je de mogelijkheid hebt om breder te kijken. Ik merk dat Polpo mij helpt om niets te missen. We zijn goed op de hoogte van alle relevante dossiers. Monitoren betekent trouwens ook dat je weet wanneer iets niet genoemd wordt. Daarop kan je weer acteren en zo laat je nooit een kans liggen. Dat is heel erg fijn!”

“Met de informatie die Polpo ons aanreikt, gaan wij vervolgens aan de slag om een weging te maken: is dit relevant, vereist het actie, moeten we dit doorzetten of erop inspelen? Jullie helpen mij met het platform om eigenlijk die rol van public affairs adviseur te pakken en om die afweging steeds te kunnen maken. Dat vind ik een hele grote waarde van Polpo.”

Welk onderdeel van Polpo helpt jullie?

“Naast het filteren van alles dat er op dit moment speelt, zijn er twee onderdelen die voor ons heel relevant zijn: het maken van een nieuwsbrief en de agendafunctie.”

“We maken met de nieuwsbriefmodule een public affairs update die wekelijks wordt verzonden naar onze achterban en intern binnen de organisatie. We informeren hen over de lopende dossiers, de politieke agenda en ook de belangrijke politieke- en mediaontwikkelingen. We kunnen met deze functie heel gemakkelijk onze eigen berichten en die uit Polpo samenvoegen tot een professionele nieuwsbrief. Dat scheelt enorm veel tijd en het zorgt ervoor dat je een corporate uitstraling kan hebben. Het is fraai vormgegeven.”

“Wat ook enorm helpt is dat Polpo mijn agenda helemaal automatisch kan bijhouden. Er zijn heel veel politieke ontwikkelingen waarbij je aantal websites zou moeten afstruinen om continu al die agenda’s bij te houden. Bij Polpo is dit in een overzicht zichtbaar. Omdat jullie het samenbrengen, scheelt dit mij ontzettend veel werk.”

“Door deze handige functies word ik als public affairs professional in een positie gebracht richting datgene waar ik goed in ben, namelijk: hoe gaan we hierop handelen. En dat vind ik erg prettig!”