Klaas Vegter van Stroomversnelling: “Polpo brengt overheidsinformatie heel overzichtelijk in kaart en is voor ons de manier om openbaar beschikbare informatie gebruiksvriendelijk tot ons te nemen.”

Waarom doe je als Stroomversnelling aan politieke monitoring?

“Stroomversnelling is een vereniging met ongeveer 60 leden en partners die als missie heeft een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren. Dit doen we door te werken aan het creëren van de condities waaronder woningen op grote schaal verduurzaamd kunnen worden. Onze leden zijn divers, het zijn partijen uit de gehele keten die nodig zijn om woningen te verduurzamen. Van idee tot realisatie. Dit gaat dus van toeleveranciers van isolatiematerialen en zonnepanelen tot en met en de bouwers en ook de woningcorporaties en gemeenten. De verschillende partijen uit de keten moeten samenwerken om de verduurzaming voor elkaar te krijgen. De leden van Stroomversnelling zijn koplopers, ze zijn eerder met verduurzaming begonnen dan de gemiddelde partijen in de markt en hebben zich hierom ook verenigd. De problemen waar we met z’n allen tegenaan lopen hebben we niet eerder meegemaakt en moeten opgelost worden. In je eentje is dat lastiger dan als je je verenigt. Je deelt ervaringen, ontwikkelt samen kennis en kan efficiënter te werk gaan richting de overheid.

De leden en partners zijn ook de belangrijkste financierders. Naast de ledenbijdragen krijgen we ook een institutionele bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Politieke monitoring is zeer belangrijk omdat veel dingen waar we tegenaan lopen te maken hebben met wat er in politiek Den Haag en zelfs in Europa gebeurt. Er is veel wet- en regelgeving in ontwikkeling maar ook veel huidige wet- en regelgeving die van invloed is op wat onze leden doen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken hoeveel CO2 er gereduceerd moet worden in de gebouwde omgeving. In het Coalitieakkoord zijn deze doelstellingen nog verder verhoogd. De reden waarom wij politieke monitoring doen is om ervoor te zorgen dat leden op de hoogte zijn en we invloed uit te oefenen waar nodig, zodat de wet- en regelgeving onze leden juist ondersteunt.”

Welke onderwerpen waren de laatste tijd belangrijk om te volgen?

“We volgen de energieprestatievergoeding (EPV) op de voet. Het is een mechanisme waardoor een woningcorporatie de huurder om een vergoeding kan vragen voor een energieprestatie die wordt geleverd door de woning. Als de woningcorporatie een woning verduurzaamt dan gaat de energierekening flink omlaag. De woningcorporatie mag hiervoor een vergoeding vragen aan de bewoner en kan daarmee de investering betalen. Dat mechanisme hebben wij samen met het ministerie BZK ontwikkeld en is in 2016 in werking getreden. Deze mogelijkheid wordt gebruik maar nog niet in voldoende mate.  Dat is een van de redenen dat opnieuw naar de regeling wordt gekeken. Hoe de nieuwe EPV-regeling eruit gaat g zien is iets dat veel impact op onze leden kan hebben. We zijn daarom intensief in overleg met BZK, Aedes en de Woonbond om dit zo goed mogelijk vorm te geven.

De EPV heeft een sterke relatie met de salderingsregeling. De salderingsregeling is een regeling waarbij je zelf opgewekte stroom mag wegstrepen tegen afgenomen stroom. Er is gezegd dat deze salderingsregeling moet worden afgebouwd omdat het niet meer past bij de huidige situatie. Bovendien zijn er steeds vaker problemen met het elektriciteitsnet. Het afbouwen heeft echter direct invloed op de energieprestatie die de woning levert en heeft dus weer raakvlakken met de EPV. We moeten dus beide gebieden goed in de gaten houden.

Bovenstaande onderwerpen hebben natuurlijk te maken met het klimaatakkoord. In 2013 is eerst een Energieakkoord gesloten en in 2018 is er een nieuw akkoord, het klimaatakkoord, vastgesteld. De afspraken in dat akkoord waren toen op hoofdlijnen. De precieze uitwerkingen voor wet- en regelgeving en subsidieregelingen en landelijke programma’s is niet in het akkoord vastgelegd. Er is een heel proces op gang gekomen voor de gebouwde omgeving dat zich heeft gericht op hoe we deze doelen gaan realiseren. Dat is heel breed, van het financieren van de verduurzaming tot aanpassingen in bijvoorbeeld de warmtewet. De rol van gemeenten is hier ook erg belangrijk in. Zij bepalen welke wijken wanneer aan de beurt zijn om te verduurzamen en welke oplossing het beste bij die wijk past.  Hierbij komen ook nieuwe wettelijke bevoegdheden bij kijken voor gemeenten.”

Hoe helpt Polpo in het volgen van ontwikkelingen?

“De reguliere website die er is vanuit het Rijk, met informatie over de Eerste en de Tweede Kamer, vind ik niet fijn. Deze is onduidelijk en onoverzichtelijk. Wanneer en wat er precies plaatsvindt en wanneer er nieuwe dingen worden gepubliceerd, is niet echt transparant en gebruiksvriendelijk. Heel vaak krijgen wij informatie niet door officiële bronnen maar worden we er via directe contacten of sociale media op geattendeerd.

Polpo helpt om dat overzichtelijk in kaart te hebben en is in de basis een manier om informatie die er wel is gebruiksvriendelijker tot je te nemen. Dan gaat het over Kamerstukken en vergaderingen en de agenda’s. Dit is de primaire manier waarop wij Polpo gebruiken en waar het toegevoegde waarde heeft.”

Welk onderdeel van Polpo helpt jullie?

“Omdat ik helemaal op maat een profiel kan maken en instellen krijg ik volledig gepersonaliseerde nieuwsbrief met updates. De frequentie kan ik zelf aanpassen en ook precies op mijn wijze. De nieuwsbrief attendeert mij proactief op alle ontwikkelingen.  Hierdoor heb ik een overzicht met wat er is gebeurd en kan ik bepalen of er iets is wat ik moet lezen. Dit gebruik ik vaak en is ook mijn primaire bron van informatie.

Waar ik ook gebruik van maak is het agenda dashboard. Dit geeft een overzicht van de vergaderingen die er allemaal aan zitten te komen Deze delen we ook met onze leden, we sturen namelijk eens per maand een nieuwsbrief. Daar zetten we sinds kort ook de ‘politieke agenda’ in die we uit het Polpo platform halen.”