1. Waarom doe je aan politieke monitoring?

In mijn workshop ‘de 6 ingrediënten van een succesvolle Public Affairs’ benadruk ik altijd het belang van ‘timing en haakjes’. De juiste timing en haakjes bepalen is ironisch genoeg vaak lastig voor iemand die heel veel verstand heeft van de materie. Hoe meer inhoud iemand heeft hoe lastiger het vaak is om het grote politieke plaatje en het standpunt van anderen te doorgronden en te zien.

Timing heeft te maken met wanneer debatten op de planning staan, wanneer beleidsstukken naar de Tweede Kamer worden gestuurd, etc. Er wordt elke dag gigantisch veel informatie naar de Tweede Kamer gestuurd, dat kan niemand lezen, al heb je de hele dag de tijd. Als PA-professional of lobbyist wil je aanhaken op de belangrijke momenten en haakjes vinden in de tekst om te laten zien hoe actueel je onderwerp is en hoe het zich verhoudt tot het beleid. De monitor helpt je daarbij. Het alternatief dat je zelf teksten naar de Tweede Kamer stuurt op de momenten dat het jou bevalt is vaak niet effectief.

  1. Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen om te volgen?

Ik heb de Polpo monitor leren kennen in de context van M50 middelgrote gemeenten. Met Polpo volgen we de 4 belangrijke speerpunten van de M50.

Ten eerste, wonen. In middelgrote gemeenten kan en moet gebouwd worden. Minister De Jonge geeft terecht aan dat er in heel Nederland gebouwd moet worden en niet alleen in de grote steden. Tegelijkertijd zijn er veel voorwaarden op het woningbouwdossier die ervoor zorgen dat middelgrote gemeenten vaak geen financiering krijgen van het rijk.

Ten tweede, mobiliteit. Het zogenaamde MIRT overleg bepaalt in Nederland welke weg of treinverbinding wordt aangelegd. Er zijn gemeenten die middelgrote gemeenten zijn, maar bij dit overleg niet vertegenwoordigd zijn.

Ten derde, het thema gemeentefonds. In Nederland financiert het rijk grotendeels de gemeenten. De opgaven voor gemeenten nemen toe, maar de financiering is onvoldoende. Er komt een financieel ravijn aan in 2030 welke praktisch geen gemeente kan overleven.

Tenslotte, de jeugdzorg. Het is goed om samen te werken op het gebied van jeugdzorg, zeker als het gaat om specialistische zorg. Maar samenwerking moet een middel zijn en geen doel. We moeten voorkomen dat kinderen de dupe worden van bureaucratische processen.

Sowieso geloof ik in een overheid die dichtbij staat. Er groeit een laag tussen gemeenten en provincies met allerlei verschillende organisaties die voor gemeenteraden praktisch oncontroleerbaar is. Daar is in de Haagse politiek echt te weinig aandacht voor.

  1. Hoe helpt Polpo, en automatische monitoring, hierbij?

Ik ben pas begin dit jaar met Polpo gaan werken, daarvoor werkte ik voor kantoren die een eigen monitor hadden. Via een collega zijn er toen een aantal aanbestedingen opgevraagd voor de M50 en Polpo was daar één van. De keuze viel op Polpo vanwege de prijs-kwaliteitverhouding.

Prijs is subjectief. Een monitoringdienst helpt je in principe om geld te besparen doordat je niet zelf de stukkenstroom in de gaten hoeft te houden. Ik hoor om me heen dat Polpo een flinke slag heeft gemaakt in het vinden van de juiste stukken. Mij helpt de monitor ook enorm. Tegelijkertijd denk ik dat er bij monitoringsdiensten nog innovatie mogelijk is op het gebied van duiden. Zo kan er nog meer tijd worden bespaard en lobbyisten werk uit handen nemen.

  1. Wat helpt specifiek van zo’n platform? Bepaalde mail functies, archief terugzoeken?

Voor mij de dagelijkse mail. Die werkt het beste. Omdat je zo in een keer op de hoogte bent van alle ontwikkelingen, je kan zelfs zelf helemaal bepalen op welke tijd je deze exact wilt ontvangen. Zoals eerder genoemd, is timing in ons werk ontzettend belangrijk. De snelle informatievoorziening van Polpo is hierdoor een essentiële schakel.