1. Waarom doet HeadFirst Group aan politieke monitoring?

Het belangrijkste is dat we zicht en grip willen hebben op relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Als organisatie moeten we goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Den Haag en Brussel. We willen weten welke richting een discussie op gaat, in welke fase de wet- en regelgeving zich bevindt, met welk beleid ze bezig zijn en wat belangrijke stakeholders vinden van een bepaald dossier en/of discussie. Politieke monitoring is cruciaal. In Den Haag en Brussel interacteren veel actoren met elkaar, zoals adviesorganen, het parlement, ministeries, de media en brancheverenigingen. Dat is een gigantische informatiestroom aan rapporten, Kamerbrieven, moties, etc.

Door politieke monitoring heb je grip op de informatiestroom. Door die informatiestroom goed in kaart te brengen kan je als organisatie beter je public affairs strategie opstellen. Doordat je een overzicht hebt van wat al die relevante partijen vinden kan je sneller en beter bepalen met wie je kan samenwerken of een coalitie kan bouwen. Dat kan je uiteindelijke lobbyboodschap versterken.

Het doel van HeadFirst Group is meerledig. Uiteraard willen wij invloed uitoefenen op het beleid en dat men in Den Haag rekening houdt met onze belangen en wensen, maar daarnaast willen wij ons in Den Haag ook positioneren als een professionele gesprekspartner als het gaat om het arbeidsmarktdossier en zzp-wetgeving. De kennis die wij in huis hebben en de data die wij verzamelen kan enorm nuttig zijn bij het opstellen van beleid. Ik hoop dat ze ons steeds beter weten te vinden en sneller bij ons aankloppen.

  1. Wat zijn veel onderwerpen die je nu volgt?

HeadFirst Group is een grote HR-dienstverlener, dus wij richten ons voornamelijk op het arbeidsmarktdossier en daarbinnen voornamelijk op het zzp-dossier en regels rondom externe inhuur. Een discussie die wij nauwlettend volgen is de vervanging van de wet DBA. Daar houden we de vinger aan de pols. De afgelopen weken zijn er wat relevante ontwikkelingen geweest, zoals het Commissiedebat over zzp’ers en een Hoofdlijnenbrief van de minister over de arbeidsmarkt. Uiteindelijk draait de discussie om de vraag wanneer een organisatie een zzp’er in mag huren en wanneer er sprake is van een werknemer. Die discussie is voor ons zeer van belang, omdat wij onze opdrachtgevers adviseren en ondersteunen om compliant te handelen. Het duidelijke onderscheid tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap volgen wij op de voet en we oefenen invloed uit om met elkaar toe te werken naar een werkbare vervanging van de wet DBA, zowel voor opdrachtgevers, als zzp’ers en uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast is ook de discussie rondom handhaving van de wet DBA door de Belastingdienst erg van belang. Uiteindelijk moet de Belastingdienst toezien op de kwalificatie van arbeidsrelaties en wij hopen dat er gekeken wordt naar het Belgische model om sectoraal te gaan handhaven in sectoren waar de kans op onderbetaling en kwetsbaar zzp-schap het grootst is. Ook houden we Brussel meer in de gaten als het gaat over het arbeidsmarktdossier. In Brussel is men bezig met het opstellen van een richtlijn om platformwerkers beter te beschermen, voornamelijk gericht op bedrijven zoals Uber en Deliveroo. Middels een aantal criteria wordt bepaald of er sprake is van een platformwerker of werknemer. Als HR-dienstverlener moeten we binnen dit dossier onze positie bewaken. We moeten goed afbakenen welke platformwerkers bescherming en zekerheid nodig hebben, maar welke platformwerkers dit ook vooral niet nodig hebben. Beleid om bepaalde kwetsbare groepen werkenden te beschermen juichen wij toe, maar het moet geen nadelige impact hebben op andere categorieën van platformwerk.

Tot slot komt Den Haag met wet- en regelgeving om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en een verplicht certificeringsstelsel voor organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Wij dragen graag ons steentje bij om dit soort wet- en regelgeving in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar te maken, maar daarvoor willen we wel graag weten wat de overheid van ons verwacht en binnen welke kaders wij kunnen handelen. Dan kunnen we tijdig onze interne bedrijfsprocessen, mits nodig, aanpassen en voldoen aan wet- en regelgeving. We moeten daarom in gesprek blijven met beleidsmakers en politici.

  1. Hoe helpt Polpo?

Het allerbelangrijkste is dat Polpo ervoor zorgt dat al die stukken en informatiestromen overzichtelijk bij elkaar komen in één mail en dat werkt ongelooflijk prettig. Dit helpt om een structuur te bouwen dat ik continu op de hoogte ben van alles en dat ik niks mis. Het is een enorme tijdwinst omdat je anders al die websites één voor één af moet struinen. Wanneer je alle documenten op een centrale plek hebt, kan ik als public affairs professional een snelle analyse maken. Ik kan vervolgens bepalen welke brief belangrijk is of welk rapport naar wie doorgestuurd moet worden. Polpo is cruciaal in de allereerste monitoringsfase om het overzichtelijk te maken en vanuit daar de analyse te doen en de relevante stukken door te sturen naar mijn collega’s.

Daarnaast helpt Polpo ook om andere wensen, zowel intern als extern, in beweging te zetten. Je versterkt je interne positie als public affairs professional omdat Polpo ervoor zorgt dat ik snel en adequaat de juiste informatie op de juiste plekken binnen de organisatie krijg. Zo zorg je dat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt in het politieke en maatschappelijke debat. Op deze manier zorg je ervoor dat zowel interne en externe stakeholders hun kennispositie kunnen verstevigen en dat ook naar buiten kunnen uitdragen.

  1. Wat helpt precies van het platform?

Die agendafunctie is een heel handige feature omdat je het ook direct kan laten synchroniseren met je eigen agenda. Het geeft mij een duidelijk overzicht van wat er speelt in een bepaalde week of maand. Deze functie filtert ook alles wat voor mij van belang is waardoor het een prettig en duidelijk overzicht weergeeft. Polpo is de start van mijn dag. Het begint bij het checken van mijn e-mail met updates die alle relevante informatie bij elkaar brengt.