De adviseurs Ronald Bloemers en Lev van Laake van VOS/ABB zijn enthousiast over het Polpo-platform. “Dankzij de overzichtelijke en razendsnelle informatie van jullie politieke monitor kunnen wij onze belangenbehartiging in Den Haag nóg beter doen!” Een gesprek.

Wat is VOS/ABB?

Ronald: “VOS/ABB is sinds 1998 de landelijke koepelorganisatie van het openbaar onderwijs. Onze leden zijn over het algemeen schoolbesturen. Ongeveer een derde van het primair en voortgezet onderwijs bestaat uit openbare scholen en bijna alle besturen van die scholen zijn lid van ons.

Lev: “Je hebt ook de PO-Raad en VO-raad, die als sectororganisaties zijn opgericht voor algemene zaken, zoals arbeidsvoorwaarden en bekostiging. VOS/ABB is veel meer een dienstverlener op individueel gebied die leden met raad en daad bijstaat. Of het nou gaat om het stichten of fuseren van scholen, medezeggenschap en governance, VOS/ABB heeft de kennis in huis.

Ronald: “Wij krijgen van onze leden terug dat we heel dicht op het onderwijs zitten, zien wat er allemaal gebeurt en daar in het belang van onze leden direct op inspringen. Ook worden we gewaardeerd om de korte lijnen, die onze leden bij andere organisaties missen.”

Wat zijn de belangrijkste aspecten van jullie dienstverlening?

Ronald: “Onze leden vragen vaak om juridische kennis. Behalve dat ze natuurlijk inhoudelijk goed geholpen willen worden, waarderen ze ook onze snelheid. Onderwijs is een bekostigde sector, dus elke euro gaat pas ergens heen als aan alle wetten en regels wordt voldaan. En er is heel veel regelgeving en je moet uiteraard voor het uitgeven van belastinggeld verantwoording afleggen. Niet elke bestuurder heeft hier kennis van, dus daar helpen wij ze mee.”

Lev: “Verder ondersteunen en begeleiden wij scholen op een breed scala aan thema’s, zoals samenwerkingstrajecten, medezeggenschap en ook bij kwesties die gaan over de identiteit van het openbaar onderwijs en burgerschapsvorming.”

Welke rol speelt onze politieke monitoring in jullie dienstverlening?

Ronald: “Een heel belangrijke rol, want VOS/ABB is ook belangenbehartiger. Onze rol ligt wat dat betreft vooral in de Tweede Kamer. Die willen wij in het belang van het openbaar onderwijs meegeven wat er speelt. Wij moeten daarom op tijd weten wat er op het gebied van wet- en regelgeving in ontwikkeling is en kijken of dat voor onze leden goede ontwikkelingen zijn. Als dat niet zo is, moeten we Kamerleden voeden met ideeën om bijvoorbeeld wetsvoorstellen te wijzigen.”

Lev: “Door de snelle berichtgeving van jullie, kunnen wij snel reageren. Bijvoorbeeld bij Kamervragen, daar kunnen wij direct op reageren met onze eigen boodschap. Zo kunnen wij vóórdat de vragen zijn beantwoord, het kader bepalen waarin die vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld als wij zien dat er een bepaalde kant op wordt gestuurd, terwijl er op de inhoud nog een deel mist.”

Wat zijn voor jullie belangrijke onderwerpen om te volgen?

Lev: “Leerrecht is een onderwerp waar wij nu heel actief mee bezig zijn. Het voorstel voor leerrecht in plaats van leerplicht komt van D66 en ligt voor advies bij de Raad van State. Er zitten heel veel dingen aan vast, zoals verzuimaanpak en de problematiek van thuiszitters. Door onze leden hier zoveel mogelijk bij te betrekken, kunnen wij ons geluid richting de politiek laten horen.”

Ronald: “Hoogbegaafdheid is op dit moment ook een interessant onderwerp, maar er zijn echt heel veel dingen waar wij mee bezig zijn. Er liggen nog zes wetsvoorstellen op stapel, een deel daarvan nog van de vorige minister, en de huidige minister komt ook natuurlijk ook met allerlei voorstellen. Deze grijpen allemaal in elkaar, maar worden vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. Wij laten de politiek zien hoe het volgens ons beter kan.”

Hoe helpt Polpo jullie?

Lev: “Ronald en ik bespreken aan het begin van elke week alle berichtgeving van de week daarvoor. We worden eindeloos bestookt met onderzoeken en rapporten, dus we raken het overzicht wel eens kwijt. Polpo is onderdeel van onze agenda om samen alle berichtgeving door te nemen. Het helpt ons heel goed, omdat het zo overzichtelijk en razendsnel is. Dankzij Polpo zien wij wat er speelt, zodat wij weten waar we het beste op kunnen aanhaken.”

Welk aspect is het meest behulpzaam?

Ronald: “Veel informatie komt via jullie binnen, sommige dingen komen via andere kanalen, zoals onze eigen nieuwsredacteur die een goed afgestemde politieke antenne heeft en altijd oren en ogen openhoudt, maar ook via de mail, social media en persoonlijke contacten. Jullie updates helpen ons veel bij het filteren. Het fijne is dat jullie informatie steeds breder wordt.”

Lev: “Het klinkt misschien heel simpel, maar ik vind het gewoon prettig dat je op Polpo alle stukken direct kan inzien. Je hoeft niet telkens naar de bron te gaan om een word-document te downloaden. Wij gebruiken de linkjes, verzamelen de documenten, zetten die in een bestand en kunnen zo alles gemakkelijk terugvinden. Het is heel fijn dat we via jullie platform direct inzicht hebben.”

Hebben jullie een voorbeeld van een impactvolle lobbycampagne?

Ronald: “Jazeker. Een tijdje geleden zaten we midden in de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Dat ging de besturen eenmalig 600 miljoen euro kosten. Daar waren onze leden natuurlijk niet blij mee, maar de PO-Raad, die zich bezighoudt met bekostigingskwesties namens de besturen in relatie tot OCW, sloeg daar niet op aan.” Lev: “In de Tweede Kamer had onze lobby helaas geen succes, want het wetsvoorstel werd uiteindelijk een hamerstuk.”

Ronald: “Wij hebben het niet losgelaten en zijn er daarna op verzoek van onze leden actiever op gaan lobbyen, ook door middel van publiciteit in de media. Nu.nl pikte het op en we kwamen erover aan het woord op BNR Nieuwsradio. Dat sloeg wel aan en resulteerde erin dat de PO-Raad met veel besturen, waaronder veel leden van ons, een rechtszaak is begonnen om die honderden miljoenen bij OCW terug te vorderen. Het ministerie wees die vordering – uiteraard-  af, en nu ligt deze zaak in hoger beroep bij de Raad van State. Onze leden zeggen nu tegen ons dat dit dankzij VOS/ABB in gang is gezet. Kijk, daar doen we het voor!”

Meer weten over VOS/ABB? Ga naar www.vosabb.nl of volg VOS/ABB op LinkedIn en Twitter.